Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring Broekveldt B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 09 september 2019 

Uw privacy is voor Broekveldt B.V. (hierna: Broekveldt), van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring; 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden; 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn; 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan externe partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken; 
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

Verwerking persoonsgegevens In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij Broekveldt en op onze website doen met informatie die we over u te weten komen. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Broekveldt via onderstaande bedrijfsgegevens onderaan deze verklaring. 

Contactformulier Wij bieden u een online contactformulier aan waarin wij u zullen vragen om gegevens in te vullen om met ons in contact te komen. Hiervoor gebruiken wij de navolgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens; 
 • Contactgegevens; 
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van uw bericht. Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na verstrekking. Zo kunnen we bij vervolgvragen uw reeds bekende informatie makkelijk erbij pakken. Indien uw verzoek via het contactformulier leidt tot een onderlinge overeenkomst, bewaren wij deze gegevens zo lang als de betreffende dienstverlening voortduurt. 

Aanbieden van onze diensten Broekveldt verkoopt en bemiddeld in Grondverzet- en Bouwmachines. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze bestelling netjes te kunnen verwerken. Hierbij maken we gebruik van de volgende gegevens: 

 • NAW-gegevens; 
 • Bedrijfsgegevens; 
 • Contactgegevens; 
 • Factuurgegevens; 

Verstrekking aan derden Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen moeten verstrekken, omdat: 

 • Wij dat wettelijk verplicht zijn, zoals aan de politie bij vermoedens van oplichting, verduistering en/of gestolen! 

Beveiliging Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van zeer groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed bewaard blijven en beveiligd zijn. We passen onze beveiliging steeds aan, conform de meest recente regelgeving. 

Google Analytics Broekveldt heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Broekveldt heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Broekveldt kan u daarom niet persoonlijk herleiden. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring Indien er zich wijzigingen voordoen binnen ons bedrijf of op onze website(s), zullen wij deze wijzigingen per direct doorvoeren binnen onze privacy- en cookieverklaring. 

Uw rechten Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hanteren, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor onze bedrijfsgegevens onderaan deze verklaring. U heeft de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. 
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken. 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hanteren te laten overdragen naar een derde partij. 
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken. 

Bij uw verzoek zijn wij verplicht u te vragen, om uzelf via een geldig legitimatiebewijs te identificeren. Wij vragen dit om er zeker van te zijn, dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de soort informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Contactgegevens Broekveldt BV T.a.v. Administratie Compagnonsweg 2 9482 WR Tynaarlo Email: [email protected] telefoon: 050-4092075